Τι είναι;

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, είναι μια ψηφιακή εφαρμογή, που ενισχύει την άμεση δημοκρατία, σε μια τοπική κοινωνία, έναν δήμο, μια κοινότητα, ένα κράτος. Προωθεί και προβάλλει την καθημερινή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, καθώς τους δίνει βήμα δημοσίου διαλόγου και τους βοηθά να έχουν άμεση ενημέρωση από τα θεσμικά όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα ώστε να ολοκληρώσουν κάποιο έργο ή αίτημα που αφορά το κοινωνικό σύνολο.

O κάθε ΠΟΛΙΤΗΣ, επώνυμα πάντα, θα μπορεί να ελέγξει την μέριμνα και την πρόοδο κάθε αιτήματος του και κάθε έργο, θέτoντάς το σε δημόσια προβολή.

Πως λειτουργεί;

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, είναι μια ψηφιακή εφαρμογή, η οποία αποτελεί ένα χρονολόγιο καταγραφής των ενεργειών που έχουν γίνει για ένα έργο, σκοπό, αίτημα. Μόλις ένας πολίτης, θέσει ένα ερώτημα και οριστεί ο υπεύθυνος φορέας, άμεσα, δημιουργείται ένα χρονολόγιο καταγραφής των κινήσεων απαντήσεων του φορέα και ξεκινά ένα χρονόμετρο καταγράφοντας κάθε δράση του φορέα μέχρι την υλοποίηση του έργου, αιτήματος, σκοπού.

Oι πολίτες είναι ελεύθεροι συνδεόμενοι επώνυμα στην εφαρμογή να σχολιάσουν, να κρίνουν και να επικροτήσουν την εξέλιξη της προόδου και την αποδοτικότητα, του κάθε υπαλλήλου ή φορέα που ανέλαβε την υλοποίηση του αιτήματος ή και του έργου.

To χρονόμετρο δεν αποσύρεται εφόσον δεν υλοποιηθεί το έργο. Ακόμη και με έλλειψη χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας οφείλει να περιγράψει τις ενέργειες που κάνει ώστε να βρεθεί χρηματοδότηση.

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, θέτει ένα αίτημα μέσω της πλατφόρμας και επιλέγει την αρμόδια αρχή στην οποία αναφέρεται. Ξεκινά το χρονόμετρο. Αυτόματα αποστέλλεται το αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία η οποία και ενημερώνει την πλατφόρμα για τις ενέργειές της, μέσω του αρμοδίου υπαλλήλου που θα αναλάβει να απαντήσει/διεκπεραιώσει το αίτημα.

Σχόλια και εκτιμήσεις, αξιολόγηση στην πορεία της διεκπεραίωσης επιτρέπονται από κάθε πολίτη, εφόσον χρησιμοποιεί την εφαρμογή επώνυμα.

Με την διαικπεραίωση του έργου/αιτήματος σταματά το χρονόμετρο. Έτσι θα διαφαίνεται η απόδοση, η ικανότητα και η συνέπεια κάθε φορέα – υπαλλήλου και αντίστοιχα θα κρίνεται δημόσια από τους πολίτες.

H παρούσα ιδέα έχει προετοιμαστεί και σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αυτόνομα σε μιά ξεχωριστή ιστοσελίδα. Καθώς όμως δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι πόροι για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας, η ιδέα προσαρμόζεται και λειτουργεί πυλωτικά ως μια δημόσια ομάδα στο Facebook, όπου ο καθένας μπορεί να εγγράφεται, να συμμετέχει, να προτείνει και να σχολιάζει με τον λογαριασμό του. Παράλληλα με τη δημοσίευση του αιτήματος του, μπορεί να χρησιμοποιεί  σε μορφή tags (#) τον φορέα που απευθύνεται, ώστε να δημιουργείται άμεση ενημέρωση του αιτήματος. Υπεύθυνα οι εκπρόσωποι του φορέα, θα μπορούν να δούνε το αίτημα και να απαντήσουν με σχόλιο για το αίτημα του κάθε πολίτη.