Πρόθεση, της πρώτης έκδοσης Λόγου στα Γρεβενά, αποτελεί ο συνεπής νεανικός προβληματισμός να βρει βήμα έκφρασης έτσι ώστε να διεγείρει ευρύτερες προσωπικές και κοινωνικές κινητοποιήσεις, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της θέσης των πολιτών απέναντι σε μείζονα προβλήματα της εποχής μας. Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, η Ομάδα Νέων στα Γρεβενά, δραστηριοποιείται στην πόλη το Γρεβενών από το 2000.