Η ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ αποτελεί μια άτυπη συλλογικότητα, που συνεχίζει την έκφραση της λυκειακής δραστηριοποίησης και στοχεύει να δώσει βήμα θεωρητικού και πρακτικού λόγου στη νεανική ματιά.

Πρόκληση αποτελεί αν η τελευταία μπορεί να αναμετρηθεί αποτελεσματικά με βασικά προβλήματα της κοινωνικής και όχι μόνο ζωής, έτσι ώστε να δοθεί μια νέα αύρα στο κοινωνικό γεγονός.

Πρόθεση, αποτελεί ο συνεπής νεανικός προβληματισμός να βρει βήμα έκφρασης έτσι ώστε να διεγείρει ευρύτερες προσωπικές και κοινωνικές κινητοποιήσεις, με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της θέσης των πολιτών απέναντι σε μείζονα προβλήματα της εποχής μας. Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό η Ομάδα Νέων δραστηριοποιείται στα Γρεβενά από το 2000, προχώρησε στην έκδοση της πρώτης εφημερίδας Νέων στα Γρεβενά υπό τον τίτλο Συναύγεια, διοργάνωσε ποικίλες ομιλίες και συναυλίες.